Samling for videregående skoler i DNS

Torsdag 27. mars hadde de videregående skolene nettverkssamling på Gardermoen.

Fokus for samlingen var tverr-/fler-faglighet og samarbeid med eksterne aktører. Under dagen fikk deltakene høre om hvordan Energiskolene samamarbeider med eksterne aktører. Lærene fikk gjennom workshop diskuteret hvordan og med hva eksterne aktører kan bidra til i skoleprosjeketer. 

Program

Torsdag 27.mars 2014 kl. 10:00 – 16:00

Park Inn Oslo Airport, Gardermoen

10:00 – 11:00: Hvordan samarbeide med eksterne aktører?

11:15 – 12:00: Praktisk eksempler fra skoleprosjekter i "Energiskolene"

12:00 - 13:00: Samarbeid med eksterne aktører og tverrfaglighet  

13:00 – 14:00 Lunsj

14:15 – 15:00 Workshop: DNS skolenes samarbeid med eksterne aktører og tverrfaglighet  

15:00 – 16:00 Oppsummering og gruppepresentasjoner fra workshopen