Regional samling for barne- og ungdomsskoler i Akershus, Oslo og Østfold

Onsdag 12. mars var barne- og ungdomsskoler i DNS i Akershus, Oslo og Østfold samlet på nettverkssamling med Naturfagsenteret. Fokus for samlingen var tverr-/fler-faglighet og samarbeid med eksterne aktører.

skole

 

Under dagen jobbet vi med tverr-/fler-faglighet og samarbeid med eksterne aktører. Vi hadde innlegg fra Lene Halvorsen som delte erfaringer sine som både lærer og som ekstern aktør. I tillegg jobbet lærene med å definere målsettinger med å bruke eksterne aktører i ulike skoleprosjekter. 

 

Program

Onsdag 12. mars 2014 kl. 9:00 – 15:00

Stort møterom, Georg Sverdrups hus, Blindern

9:00 – 10:00: Tverrfaglig og flerfaglig Undervisning for Bærekraftig Utvikling

10:15 - 12:00 Samarbeid med eksterne aktører

12:00 - 13:00 Lunsj

13:00 – 14:00 Workshop: samarbeid med eksterne aktører og tverrfaglighet 

14:15 – 15:00 Oppsummering og gruppepresentasjoner fra workshopen