Regional samling for DNS-skoler i Akershus, Oslo og Østfold

Torsdag 21. november deltok 26 lærere fra DNS- skoler i Akershus, Oslo og Østfold på nettverkssamling ved Naturfagsenteret, Blindern. 

I løpet av dagen deltok lærene i aktiviteter knyttet til bærekraftig utvikling samt arbeidet med å definere kompetanser for bærekraftig utvikling og vurdering i egne prosjekter. Dette arbeidet presenterte lærene for hverandre og ansatte på naturfagsenteret.  

 

 

Film fra dagen 

Programmet for dagen:

10:00 - 11:00 Hva er og hvordan undervise bærekraftig utvikling

11:15 – 12:00 Vurdering i tverrfaglige UBU prosjekter

12:00 - 13:00 Lunsj

13:00 – 14:00 Workshop vurdering i egne DNS prosjekter

14:15 – 15:00 Posterpresentasjon «vurdering i egne DNS prosjekter»

15:00 – 16:00 Oppsummering & avslutning