Hopp til hovedinnhold

DNS-samling i forbindelse med Naturfagkonferansen 2013 på Blindern

Fredag 18. oktober deltok lærere nesten 200 DNS skoler på samling i forbindelse med årets Naturfagskonferanse. Tema for samlingen var klima og utdanning for bærekraftig utvikling. 

På samlingen hørte vi blant annet om Naturfagsenteret og vårt ansvar for Utdanning for bærekraftig utvikling v/Doris Jorde, Leder ved Naturfagsenteret og om Klimapsykologi v/ Per Espen Stoknes, førsteamanuensis, BI-Senter for Klimastrategi. Sesjonen ble avsluttet med et kunstnerisk innslag, - Skriket fra naturen ved Lise Wulf, Kunstner. 

Presentasjoner fra Naturfagkonferansen som pdf-er

Skriket fra naturen