Utstyrsbeskrivelse

Naturkart – naturopplevelse for barn og unge

Naturkart – naturopplevelse for barn og unge

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har utarbeidet naturkart og eventyrskogsbrosjyrer for bynære friluftsområder i Oslo. Både kart og brosjyrer kan lastes ned på naturvernforbundets nettsider eller bestilles i trykt utgave.
 

 

Foto: Hilde Friis Solås Foto: Hilde Friis Solås

Hva er en eventyrskog og hvor finner du disse uberørte naturområdene? Eventyrskogbrosjyrene presenterer ulike områder der du får tips til hvor du kan gå for å finne de mest opplevelsesrike stedene.

I naturkartet kan du følge stien på kartet og lese i heftet om hva du finner på poster underveis! Et kart kan brettes ut fra bakpermen. For hver post på stien finner du plantebilder, plantebeskrivelser og litt om miljøet de finnes i. Heftene starter med litt generell informasjon om biologisk mangfold og vegetasjonstyper. Biologipostene følger de ulike typene vegetasjon. Det er også bilder og tekster av planter knyttet til hver post. Stort sett er dette planter som gjør det lettere å kjenne igjen akkurat denne typen skog.

Vegetasjonskartet kan fortelle deg hvor du finner blåbær, for eksempel. Hovedinnholdet i heftene er knyttet til biologi. Men i noen hefter er det også innslag om kulturminner, om geologi eller om eventyrskog.


 

Bakgrunnsstoff

Nettressurser

(naturvernforbundet.no)
(naturvernforbundet.no)