Hopp til hovedinnhold

Referat fra Deltakerkonferansen 2018 – Utdanning for bærekraftig utvikling

DNS-konferansen 2016: Opning ved Merethe Frøyland   

Dato: fredag 9. februar

Sted: Universitetet i Oslo, Georg Sverdrups hus

Program:

 09.00–10.00

Registrering, kaffe, te og frukt.

Utstillinger: eksterne aktører og skolepostere

 10.00–11.00

Velkommen Eldri Scheie, Den naturlige skolesekken, Naturfagsenteret 

Klimastatus globalt og lokalt: Utfordringene, status og veien fremover Bjørn H.Samset (for Helge Drange)

De samfunnsmessige og menneskelige sidene av klimautfordringene Karen O`Brien 

Helge Drange er professor ved Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen og er forsker ved Bjerknes senter for klimaforskning. Sentrale deler av hans forskning er knyttet til klimavariasjon og endring og havmodellering generelt. Han underviser også om dette for studenter ved Geofysisk institutt ved UiB.

Karen O`Brien er professor ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på UiO. Hun forsker på konsekvenser av klimaendringer for mennesker, og er spesielt interessert i hvordan våre verdier, vår tro og verdenssyn påvirker hvordan vi forstår og handler i forhold til utfordringene vi står ovenfor.

 11.00–11.15

Pause

 11.15–12.15

Paralleller:

Postersesjoner for lærere

Lærere og regionkontakter 

Erfaringsdeling for eksterne aktører

Lene Halvorsen

Tverrfaglighet, dybdelæring og bærekraftig utvikling i fremtidens skole - skoleleders rolle for skoleledere

Anders Isnes og Anna Kristina Lejdelin.   

Anders Isnes er emeritus ved Naturfagsenteret på UiO. Han er fysiker av utdanning, og har tidligere vært leder av Naturfagsenteret og lærerutdanningen ved UiO. Hans forskningsfelt er elevers motivasjon, faglige forståelse og oppfatninger innen fysikk, naturfag og utdanning for bærekraftig utvikling. Han har utviklet mange læringsressurser innen naturfag og fysikk og vært sentral i utviklingen av læreplaner til de samme fagene.

Anna Kristina Lejdelin er skoleleder fra Lillestrøm vgs og har flere års erfaring med store prosjekter i skolen. 

 12.15–13.15

Lunsj og utstillinger

 13.15–14.00

Undervisning for bærekraftig utvikling i Den naturlige skolesekken  

Eldri Scheie, Den naturlige skolesekken, Naturfagsenteret

 14.15–15.30

Fremføring av T-banematrisen ved poet Fredrik Høyer

Vi må snakke med elevene om klima!

Inn i boka - ut i livet, samtale med Maja Lunde

Elevene må få snakke om klima!

Fortellemagi Jørgen Moltubak

Avslutning

Maja Lunde er tekst- og manusforfatter. Hun er utdannet mediespesialist med master fra Universitetet i Oslo. Hun har skrevet ni barne- og ungdomsbøker og manus til flere kjente tv serier som f.eks. “Side om side”. “Bienes historie”(2015) var hennes første roman og ble en internasjonal suksess. Hun har fulgt opp denne med «Blå»(2017) som er nummer 2 i den planlagte «klimakvartetten».    

Jørgen Moltubak "er fagbokforfatter som skriver om klasseledelse og bruk av fortellinger i formidling. Han har blant annet skrevet bøkene Gnistrende undervisning (2015) og Fortellemagi (2017). Moltubak jobber som lektor i videregående skole, og er utdannet litteraturviter fra UiO. http://www.gyldendal.no/Forfattere/Moltubak-Joergen http://www.moltubak.no"

 

 

Bjørlien

 

Husk at skolene deres skal stille med to lærere og gjerne en skoleleder. Påmeldingen er nå stengt, ta kontakt med Tanja Lund på t.c.lund@naturfagsenteret.no hvis det er spørsmål ang påmelding eller annet praktisk.

Skoler som har vært med siden skoleåret 2016/2017 eller tidligere skal levere inn poster i forkant av konferansen. Bruk vedlagte postermal og send den som powerpointfil til t.c.lund@naturfagsenteret.no

Frist for posterinnlevering er satt til mandag 15. januar, den blir trykket opp av oss og dere kan ta med posteren hjem til skolen etter konferansen.

Informasjon om refusjon av reisekostnader finner dere på denne siden: Refusjon av reisekostnader

De eksterne aktørene i Den naturlige skolesekken vil få en egen e-post med påmelding og tilbud om å bidra med stand.

Nettressurser

(natursekken.no)