Deltakerkonferanse i Den naturlige skolesekken

Dato: Fredag 7. februar 2020

Tid: 10:00 - 16:00 (registrering fra 09:00)

Sted: Universitetet i Oslo, Georg Sverdrups hus

Påmeldingsfrist: 23. januar 2020

 

Program

09.00 – 10.00

Registrering, kaffe, te og frukt

Utstillinger, eksterne aktører og skolepostere

10.00 – 11.15

Foredrag i plenum

Velkommen, Eldri Scheie, Naturfagsenteret

Inn i skogens indre: Hvor viktig er skogen sett med klimabriller, og hvordan vil klimaendringer påvirke skogens mangfold? Tom Schandy, naturfotograf

Hvordan står det til med naturen? Naturmangfoldsrapporten, som gjør opp status for det biologiske mangfoldet på globalt nivå, Christian Steel, leder Sabima

11.15 – 11.30

Pause

11.30 – 12.30

Foredrag i plenum

Bærekraftig utvikling inn i ulike fag
Matematikk: Håvard Evang
Norsk: Kari Anne Rødnes
Engelsk og fremmedspråk: Eva Thue Vold
Historie: Karsten Korbøl

12.30 – 13.30

Lunsj og utstillinger

13.30 – 14.45

Parallellsesjoner

Temabaserte gruppearbeid og postersesjon for lærere

Workshop og postersesjon for skoleledere

Workshop og postersesjon for eksterne aktører og samarbeidsskolene

14.45 – 15.00

Pause

15.00 – 16.00

Foredrag i plenum

Tverrfaglig tema i læreplanverket for fagfornyelsen 2020 (LK20)
Eldri Scheie, Naturfagsenteret

Videreutvikling og forankring av DNS-prosjektet ved skolen
Arendal videregående skole

Utdeling av posterpris

 

Referat fra forrige deltakerkonferanse

DSC_0111

 

 

Nettressurser

(nettskjema.no)