Regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Akershus nord, Hedmark og Oppland, 17. september 2019

Sted: Høgskolen i Innlandet, Hamar.

Klasserom B246, 2. etasje i hovedbygningen (over resepsjonen)

Tid: Tirsdag 17. september 2019, kl. 09.30-15.30

Vi ber om påmelding til samlingen ved å sende email til Arne N. Jordet (arne.jordet@inn.no) og Anne B. Øyehaug (anne.oyehaug@inn.no) innen tirsdag 10. september. Meld gjerne fra om eventuelle allergier/matintoleranser med tanke på lunsj. 

Alle skoler som er med i DNS stiller med to lærere på samlingen. Rektor kan også delta.

 

Målet med samlingen er å:

  • Bidra til kompetanseheving på bærekraftig utvikling og utdanning for bærekraftig utvikling
  • Øke oppmerksomheten på elevutbytte i utdanning for bærekraftig utvikling, og videreutvikle problemstillingen i eget prosjekt

 

Program:

09:30 – 10:30 Oppstart, velkommen. Erfaringsdeling

10:30 – 10:45 Pause

10:45 – 12:00 Hva legger du i bærekraftig utvikling? Aktivitet I

12:00 – 12:45 Lunsj

12:45 – 13:15 Hva legger du i bærekraftig utvikling? Aktivitet II

13:15 – 14:00 Problemstillingen som innfallsvinkel

14:00 – 14:15 Pause

14:15 – 15:30 Kompetanse for bærekraftig utvikling og arbeid med 
                      elevutbytte i eget prosjekt. Oppsummering