Hopp til hovedinnhold

Kick-off - Den naturlige skolesekken 2012

Kick-off, Den naturlige skolesekken 2012 ble arrangert i Oslo 17. oktober. Temaer i plenum var undervisning for bærekraftig utvikling, klasseledelse i et utvidet læringsrom og samarbeid skole-lokalsamfunn. I tilleg var det aktuelle og spennende parallellsesjoner tilpasset ulike undervisningstrinn.

Kick-off 2012 1

Program kick-off 2012

09.30-10.30: Registrering og kaffe

10.30-12.30: Plenum

 • Velkommen, Leder Doris Jorde, Naturfagsenteret
 • Den naturlige skolesekken, Prosjektleder Eldri Scheie, Naturfagsenteret
 • Klasseledelse i et utvidet læringsrom, Professor Thomas Nordahl, Høgskolen i Hedmark
 • "Bilder" fra den gode læreren og hvilke valg som ble gjort, Førsteamanuensis Eli Munkebye, Høgskolen i Sør-Trøndelag

12.30-13.30: Lunsj

13.30-14.15: Parallellsesjoner for ulike skoletrinn

 • Barnetrinn, 1-4: Forskerspirer med skrivekløe og leselyst
 • Barnetrinn, 5-7: Undervisning for bærekraftig utvikling ved hele skolen
 • Ungdomstrinn: Nærmiljø som læringsarena
 • Videregående skole: Lokale miljøutfordringer, elevmedvirkning og samarbeid med lokale aktører

14.30-15.30: Parallellsesjoner med ulike tema.

 • Naturområder og biologisk mangfold, Leder Olaug Vetti Kvam, Skolelaboratoriet i realfag
 • Mat og bærekraft i undervisningen, Leder Lene Gjelsvik, Geitmyra matkultursenter
 • Vann og ekstremvær, Line Fjellvær, Direktoratet for naturforvaltning
 • Lokalhistorie og nærmiljø, Kjersti Hanssen, Statens naturoppsyn og Mari Eriksen, Riksantikvaren

15.45-16.45: Plenum

 • Samarbeid skole og lokalsamfunn, Rektor Lars Ligaarden, Snertingdal skole
 • Konkrete eksempler på samarbeid mellom skole og lokale aktører, Seniorrådgiver Frede Thorsheim, Skolelaboratoriet i realfag

16.45-17.15: Paneldebatt, Førsteamanuensis Arne N. Jordet, Høgskolen i Hedmark

17.30-: Middag

 

 

Kick-off 2012_2