Underveisarbeid høst 2019

Underveisarbeidet er starten på et utkast til årsrapporten for skoleåret 2019/2020.

I underveisarbeidet skal dere spesielt fokusere på problemstilling, tverrfaglig arbeid og reflektere over læringsutbytte for elevene. Underveisarbeidet og årsrapporten skal først og fremst være et verktøy for at de involverte lærerne og lederne kan gjennomføre en strukturert refleksjonsprosess med tanke på progresjon i prosjektet over tid. Underveisarbeidet bygger på skolens søknad til Den naturlige skolesekken. Årsrapporten våren 2020 vil være en videreføring av underveisarbeidet og gir en samlet evaluering av prosjektet. Tanken er at en slik kontinuerlig evaluering vil danne et grunnlag for videreutvikling av prosjektet.

Det skriftlige arbeidet kan også brukes til å dele erfaringer fra prosjektet med andre ansatte ved skolen og i lærernettverk. For oss på Naturfagsenteret og regionkontaktnettverket gir rapporten nyttig informasjon om utviklingen i prosjektet og danner grunnlaget for struktur, oppfølging og veiledning i Den naturlige skolesekken.

Frist 10. desember 2019

Nettressurser