Hopp til hovedinnhold

Det økologiske håndavtrykket for en bærekraftig jord

Ved å bruke det økologiske håndavtrykket fokuserer vi på hvilke handlinger innen samfunn, økonomi og miljø som bidrar til en bærekraftig utvikling. Naturfagsenteret ved Den naturlige skolesekken arbeider i dag med håndavtrykk-aktiviteter innen undervisning for bærekraftig utvikling for å øke handlingskompetansen til lærere og elever. 

Bærekraftig utvikling har lenge vært på dagsordenen i norske skoler og er et nøkkelbegrep i medier, forskning og samfunnsdebatter. Det har også vært en trend å fokusere på det negative vi mennesker gjør mot jordkloden vår, alt det som ikke bidrar til en bærekraftig utvikling. For å beskrive og beregne denne belastningen har man brukt symbolet Det økologiske fotavtrykket (størrelsen på vårt økologiske fotavtrykk som beregnes i areal, avgjøres av hvor mye vi belaster jordas økosystemer for å opprettholde levestandarden vår). Det økologiske fotavtrykket kan være nyttig for å beskrive og bli bevisst på menneskers negative påvirkning på miljøet, men bidrar lite til å løse utfordringene for framtida. For å oppnå en bærekraftig utvikling for jordkloden vår, trenger vi samfunnsborgere som har handlingskompetanse, det vil si vet hvordan de kan bidra til en bærekraftig utvikling, både innen sosiale, økonomiske og miljømessige forhold.

økologiske håndavtrykket hand print I 2007 ble begrepet Det økologiske håndavtrykket (på engelsk «Hand print – action towards sustainability») lansert av Centre for Environment Education (CEE) i India. CEE er Indias senter for framragende forskning innen miljøutdanning. Senteret ble etablert av Miljø- og skogsdepartementet i 1984 og har som mandat å fremme miljøbevissthet på landsbasis. Visjonen til CEE er å være en institusjon for forskning som i samarbeid med andre spiller en betydelig rolle i det lokale, nasjonale og globale arbeidet for bærekraftig utvikling. CEE arbeider med å utvikle innovative prosjekter (f.eks. styrking av miljøundervisning i skolen, vann og sanitet og utdanning for bærekraftig utvikling i lærerutdanningen) og undervisningsmateriell (f.eks. som gjenbruk, økologisk landbruk og bærekraftig livstil) som kan brukes for å kommunisere og utdanne innen bærekraftig utvikling.

Det økologiske håndavtrykket er koplet til prosjektet «Paryavaran Mitra», et landsomfattende initiativ for å skape et nettverk av unge mennesker (11–15 år) som har bevissthet, kunnskap, engasjement og potensiale til å møte utfordringene innen bærekraftig utvikling innen sine lokalområder. De unge rekrutteres via skolene. Det økologiske håndavtrykket er et uttrykk for de positive handlingene vi kan gjøre for å bidra til en bærekraftig utvikling og et bærekraftig samfunn. Ideen med å bruke håndavtrykket som symbol ble lansert etter at en 10-årig jente ved navn Srija i 2007 deltok i et skoleprosjekt i bærekraftig utvikling i regi av CEE. CEE bruker i dag Srija’s håndavtrykk som logo for Hand Print arbeidet deres.  CEE definerer Handprint som et mål på handling for bærekraftig utvikling, rettet mot å redusere det menneskelige fotavtrykk og gjøre verden mer bærekraftig. Slike handlinger omfatter det å skape bevissthet, arbeide med opplæring og kapasitetsbygging innen de tre aspektene av bærekraft: miljø, samfunn og økonomi.

Håndavtrykksaktiviteter medfører at elevene arbeider løsnings-orientert med å løse lokale utfordringer eller forbedre forholdene ved skolen, i hjemmet eller i lokalsamfunnet. Temaene som det arbeides med er vann, sanitære forhold, energi, søppelsortering, gjenbruk, biologisk mangfold, kulturminner og arv. Målet med håndavtrykket er å motivere og engasjere individer til å bidra til en bærekraftig utvikling ved å fokusere på små endringer eller tiltak vi selv kan gjøre innen samfunn, økonomi og miljø. Videre er tanken at dette kan inspirere andre til også å bidra og oppnå bærekraftig utvikling sammen som gruppe, lokalsamfunn eller nasjon. Eksempler på økologiske håndavtrykk kan være:

  • Jeg skal gå mer og kjøre mindre med bil
  • Jeg skal spise mer vegetarmat og mindre kjøtt
  • Jeg skal inspirere andre til å kildesortere
  • Jeg skal gi elevene mine handlingskompetanse for bærekraftig utvikling
  • Jeg skal delta i frivillig arbeid
  • Jeg skal trykke på Røde Kors-knappen neste gang jeg panter flasker

økologiske håndavtrykket Foto: Eldri Scheie

 

I Norge er det Naturfagsenteret som har fått oppdraget med å implementere utdanning for bærekraftig utvikling i det norske utdanningssystemet. Dette arbeidet består av tilrettelegging og formidling av tiltak til barnehage og skole, arbeid med å integrere bærekraftig utvikling i nasjonale læreplaner og utvikling av undervisningsressurser. Naturfagsenteret administrerer også Norges største nasjonale satsning på utdanning for bærekraftig utvikling, Den naturlige skolesekken. Skoler som deltar i Den naturlige skolesekken jobber med prosjekter innen bærekraftig utvikling. Målet med prosjektene er at elevene skal få bevissthet om bærekraftig utvikling og klodens miljøutfordringer og kan bli i stand til å forstå og utvikle løsninger på dagens og framtidas mange miljøproblemer (oppdrag for Den naturlige skolesekken 2013-14 & 2014-15, Utdanningsdirektoratet) – altså oppnå handlingskompetanse.

Gjennom arbeidet med Den naturlige skolesekken har vi kommet i kontakt med de som jobber ved CEE og blitt inspirert av Hand print-filosofien. På bakgrunn av dette har vi utviklet undervisningsressursen «Øk ditt økologiske håndavtrykk!» Den ble publisert i Naturfag 2/14 og på naturfag.no. Gjennom denne aktiviteten kan elever øke sin personlige handlingskompetanse ved å bli bevisst på og konkretisere hvordan vi kan handle for en bærekraftig utvikling – og en bærekraftig jord.

Er bakgrunnsstoff for