Hopp til hovedinnhold

Besøk fra Den naturlige skolesekken

Ønsker du å involvere flere lærere på din skole i DNS-prosjektet? Vi kan komme til din skole og fortelle om erfaringer fra DNS, fagfornyelsen og utdanning for bærekraftig utvikling for hele personalet.

Et viktig kriterie for å få til et vellykket prosjekt med undervising for bærekraftig utvikling ved din skole, er å forankre det i ledelsen ved din skole og etter hvert i hele kollegiet. Om dere skal lykkes i å fortsette med prosjektet, også etter deltakelsen i DNS, kan ikke kun noen ildsjeler holde det ved like. Da må både skoleledelsen og alle i kollegiet ha eierskap til DNS-prosjektet.

Vi kan komme til din skole for å fortelle om våre erfaringer fra 10 år med DNS. Det kan dreie seg om et innlegg i fellestiden eller ved en annen passende anledning. Ta kontakt med din regionkontakt for å finne ut når det ev. passer. Kontaktliste finner du til høyre.

På besøk i fellestiden hos Ramberg skole På besøk i fellestiden hos Ramberg skole