Utbetalinger

Utbetaling av støttemidler

Skolen skal sende inn elektronisk faktura på det tildelte støttebeløpet. Beløpet står oppgitt i skolens kontrakt. Faktura skal sendes inn via skolens/kommunens faktureringssystem. For å få utbetalt midlene må hver enkelt skole ha sendt inn en signert kontrakt til Naturfagsenteret. Merk fakturaen med 152700 Den naturlige skolesekken og skolens navn.

Refusjon av reisekonstnader

Skoler kan få dekket reisekostnader (transport og evt overnatting) til konferanser og samlinger med Den naturlige skolesekken. Naturfagsenteret dekker ikke kostgodtgjørelse. Det er en egenandel for skolen per samling på kr.500,-. Skolen sender en faktura for samlede reiseutgifter. Merk fakturaen med Den naturlige skolesekken, reise og skolens navn.Det er en fordel om skolen samler opp flere reiser per faktura.

Se vedlegg for fakturainformasjon.

Nettressurser