Utlysning av tilskuddsmidler i Den naturlige skolesekken

VIL DU  være klar til å møte tverrfaglighet og bærekraftig utvikling i nye læreplaner og

  • bidra til at elevene deltar aktivt i klima- og miljødebatten?
  • øke din kompetanse i utdanning for bærekraftig
    utvikling?
  • få faglig og didaktisk påfyll og veiledning sammen
    med andre lærere?
  • få økonomisk støtte til å planlegge og gjennomføre egne opplegg? 

Tilskuddsmidler til skoler

Grunnskoler og videregående skoler, Vg1, kan søke om inntil kr 60 000 fra Den naturlige skolesekken til oppstart og utvikling av tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling. 

Utlysning av midlene for skoleåret 2019/2020 kommer i januar 2019 med søknadsfrist i begynnelsen av mars.

Her finner dere "Utlysning med veiledning til søknad".

 

Tilskuddsmidler til eksterne aktører 

Miljødirektoratet har årlig lyst ut midler til eksterne aktører gjennom Den naturlige skolesekken. I Statsbudsjettet for 2018 er Post 79 lagt ned. Dette medfører at det ikke blir noen utlysning av midler til eksterne aktører i år.

Samarbeid med eksterne aktører er fortsatt et viktig perspektiv i arbeidet med undervisning for bærekraftig utvikling i DNS. Skolene oppfordres fortsatt til å samarbeide med aktører utenfor skolen.

Naturfagsenteret vil videreføre arbeidet med eksterne aktører på ulike måter.

Nettressurser