Underveisrapport

 

Underveisrapport

Send rapporten på epost til skolens regionkontakt.Videregående skoler sender rapporten til post@natursekken.no. Frist januar 2017

Mal for underveisrapport

 

Rapporten skal bygge videre på søknaden som ble sendt inn til DNS og vise tydelig hvordan skolen tenker fag, kompetansemål og vurdering i skolens DNS-prosjekt.

Underveisrapporten er et prosessdokument som skal gi en ramme for lærernes undervisningsplanlegging i Den naturlige skolesekken. Rapporten fylles i med tanke på hvor langt dere har kommet i gjennomføring og evaluering av prosjektet.