Mat til verden

Mat er et mangfoldig tema, og kan knyttes til økologi, energi og klima, ressurser og forbruk, og interessekonflikter og arealforvaltning. Hvor kommer maten vi spiser fra og hvordan skal vi dekke verdens matbehov i årene som kommer?

Temaet «Mat til verden» kan ha mange innfallsvinkler lokalt, men også vinkles mot et globalt perspektiv. «Mat» kan relateres til kompetansemål i mange ulike fag og til tverrfaglig læring.
 

I tillegg til å være et tema som egner seg godt for lokale prosjekt, enten det dreier seg om kortreist mat, skolehage eller maten vi kjøper på supermarkedet, er mat et svært aktuelt tema i global sammenheng og kan tilføre lokale prosjekt ekstra perspektiv som er verdifulle for en bærekraftig utvikling. 
 

Innenfor dette temaet oppfordres skolene til å utarbeide prosjekter der «Mat til verden» er hovedtemaet. Det er mange ulike innfallsvinkler og aktiviteter som støtter opp om dette temaet, og det gir mange muligheter for utvikling av gode prosjekter der skolen samarbeider med lokale aktører. Det er ønskelig at skolene gjennomfører flere aktiviteter som til sammen møter skolens hovedproblemstilling.
 

Nettstedet skolehagen.no gir mye inspirasjon og praktiske tips til å lære om prosessene i naturen, om hvor matvekster kommer fra og hvordan de ser ut og utvikler seg. På disse sidene finner du tips ved planlegging av en skolehage.
Mange er helt ukjent med hva arbeidet med skolehage innebærer og er redd for å gape over for mye. "Miniskolehagen" (lenke til høyre) er et hefte som omfatter et forslag til hvordan det går an å gjennomføre en enkel form for skolehage uansett hvor man er og hva man kan.
 

Nettstedet «Levende læring» ønsker å jobbe for arbeid mot barns innsikt i matens vei fra jord til bord gjennom aktiv deltagelse ved bruk av gård eller hage som læringsarena.
 

Nettstedet miljølære.no inneholder læringsaktiviteten ”Sjekk et produkt fra råvare til avfall” og mange læringsaktiviteter knyttet til Biologisk mangfold. Skolene oppfordres til å bruke nettstedet miljølære.no aktivt i undervisningen, både til gjennomføring og rapportering av læringsaktiviteter.   
 

Denne siden er ment som en starthjelper til planlegging av temaet «Mat til verden». Det gir nyttige tips og henviser til aktuell litteratur og nettsider.
DNS` perspektiver skal inkluderes i prosjektet. Ulike læringsaktiviteter vil kunne støtte opp om ulike perspektiver i DNS. Det er derfor viktig at skolen utarbeider et opplegg der de ulike læringsaktivitetene sys sammen til et helhetlig prosjekt.
 

Nettressurser

(miljolare.no)
(livinglearning.org)
(skolehagen.no)