Arrangement

Skolebesøk og foredrag med Bellona om miljø- og klimaløsninger

Skolebesøk og foredrag med Bellona om miljø- og klimaløsninger

  • Type: Arrangement
  • Sted: Hele landet
  • Start: 31. januar 2017
  • Slutt: 30. juni 2017

Ønsker din klasse lære mer om bærekraftig utvikling, miljø- og klimaspørsmål?

Bellona besøker skoleklasser og holder foredrag i samarbeid med Den naturlige skolesekken

Med dette skoleprosjektet ønsker Bellona å øke barn og unges kunnskap om miljø og klima og samspillet mellom mennesker og natur. Vi ønsker å styrke elevers interesse og engasjement for bærekraftig utvikling, og miljø- og klimaløsningene som eksisterer lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Eksempler på temaer i foredragene er:

Bærekraftig utvikling

Fornybar energi

Avfallshåndtering

Kildesortering

Biologisk mangfold

Klimagasser og menneskeskapte klimaendringer

Miljøgifter

Energibruk og energikilder

Ressursknapphet, ressursbruk og forbruk

Global oppvarming og drivhuseffekten

Å opplyse om miljøspørsmål er en av Bellonas sentrale oppgaver. Det er viktig at folk er godt informert, ettersom kunnskap er avgjørende når man skal ta riktige miljøvalg.

Gjennom samarbeid med skolen ønsker vi å være med å sette de neste generasjoner i stand til å bidra til løsninger på dagens og morgendagens mange miljøutfordringer. Vi ønsker å bidra til endring i forståelse, atferd og holdning.

Hvordan gjennomføres samarbeidet?

Bellonas ansatte besøker skoleklasser, deltar på fagdager eller seminarer og holder foredrag. Mange klasser kommer også til våre lokaler i Maridalsveien, Vulkan i Oslo.

I forkant av foredrag planlegger vi tema i samarbeid med lærere eller andre kontaktpersoner slik at det blir tatt hensyn til læreplanen og aktuelle tema som klassen fokuserer på. Fag som er mest berørt er naturfag, samfunnsfag og mat og helse. Vi tilpasser foredragene etter de ulike klassetrinnene.

Dersom dere ønsker besøk og foredrag, ta kontakt med Bellona ved Halfrid Hagemoen halfrid@bellona.no