Den naturlige skolesekken

... er en nasjonal skolesatsing som skal bidra til at barn og unge gjennom opplæringen får kunnskap og bevissthet om bærekraftig utvikling og klodens miljøutfordringer.

regioner natursekken

Regionale samlinger høst 2016

Her finner dere referater fra høstens samlinger. Vi har også lagt ut presentasjoner som ble brukt og sammendrag av tips som ble gitt fra lærere.  

Bjørlien

Underveisrapport for skoleprosjekter i Den naturlige skolesekken 2016/17

Underveisrapporten er et prosessdokument som skal leveres innen utgangen av januar 2017. 

5E

Ressurser

Ressurser som kan brukes til å planlegge og gjennomføre undervisning i bærekraftig utvikling.

Blomst_spør

Utlysninger av midler i Den naturlige skolesekken

Søknadsfrist for skoler: 1. mars 2017.
Søknadsfrist eksterne aktører 1. mars 2017.

Jordklode i hånd

Ta kontroll over tverrfaglig undervisning og samarbeid

Lærere som ønsker å drive tverrfaglig undervisning, opplever at de står i midten av en trekant.

1146

"Båro - Naturligvis" - en uke i juni ved Borhaug skole

Borhaug skole har vært med i Den naturlige skolesekken i flere år, og har jobbet frem prosjekt med lokal natur, kultur og bærekraftsperspektiv for alle sine klasser. Hvert år, en uke i begynnelsen av juni, løses timeplanen opp og klassene jobber med tema som vann, vind, stein, fiske, fugler, fyrlys, båtbygging og vindmøller gjennom skoleprosjektet «Båro-Naturligvis». Felles for alle klassene er at de skal ut i nærområdet og utforske et klassespesifikt tema. De skal ha kontakt med en ekstern aktør og lage en presentasjon av sitt prosjekt som fremføres for et publikum på slutten av uka.

DNS Bossekop 3kl 3 sept2016

Elever i 3. klasse ved Bossekop skole utforsker Altaelva

Sammen med biologi- og fiskerikandidatstudenter fra Universitetet i Tromsø

Storhamar-Reportasje bilde 4 croppa for forside

Glad i Mjøsa

Et undervisningsopplegg om bærekraftig utvikling på Storhamar skole.

SAM_2506

Satser på undervisning for bærekraftig utvikling

Rektor ved Ramberg skole i realfagskommunen Moss ønsker at hele lærerkollegiet skal delta. 

NTNUs realfagspris 2016

Realfagpris til ildsjel i DNS-prosjekt

NTNUs realfagspris for 2016 er tildelt Audun Jensen ved Sveberg skole i Malvik kommune.

Utlysning 2015

Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken for skoleåret 2016/17

Grunnskoler og videregående skoler, Vg1, og aktører som samarbeider med skoler kan søke om midler fra Den naturlige skolesekken i januar-mars 2017.Søknadsfrist: 1. mars 2017.Alle skoler vil få svar innen 15. mai 2017.Søknadsfrist eksterne: 1. mars 2017.
Morten Dæhlen / Merethe Frøyland 8x5

DEBATT: Realfag er også naturfag

Det er viktig og riktig at matematikk får oppmerksomhet, men realfag er mer enn matematikk.
Kvantefysikk: Einstein 8x5

Nytt Viten-program: Kvantefysikk

Bli med inn i kvantefysikkens forunderlige og fascinerende mikroverden.
Naturfag 2/16

Naturfag 2/16 ute nå

Hovedtema for nyeste Naturfag er samhandling og samspill i skole og barnehage.
DNS-konferansen 2016: Opning ved Merethe Frøyland 8x5

Raud tråd gjennom oppstarten for Den naturlege skulesekken

– Viktig for oss å inspirere og motivere lærarar og skuleleiarar til å vidareføre jobben med å implementere utdanning for berekraftig utvikling på eigen skule, seier prosjektleiar Eldri Scheie.
.