natursekken.no

Den naturlige skolesekken

Velkommen til årets nasjonale konferanse innen Utdanning for Bærekraftig Utvikling! (20.08.2014)

Formålet med konferansen er å gi deltakerne et grunnlag for å kunne gjennomføre skoleprosjektene i Den naturlige skolesekken. I løpet av dagen blir det foredrag og workshops innen relevante tema knyttet til utdanning for bærekraftig utvikling.

Les mer

Poster på årets DNS konferanse «utdanning for bærekraftig utvikling» onsdag 17. september 2014 (24.06.2014)

Invitasjon til å presentere skoleprosjekter for lærere i Den naturlige skolesekken på konferanse 17. september : http://www.natursekken.no/c1187999/nyhet/vis.html?tid=2082248

Les mer

Film fra skoleprosjekter i Den naturlige skolesekken - Bli med! (21.05.2014)

Vi ønsker å lage en film om Den naturlige skolesekken. I den forbindelse etterlyser vi filmklipp fra skoleprosjekter som illustrerer hvordan dere jobber i prosjektene. 

Les mer

Svar på søknad til Den naturlige skolesekken 2014-15 (14.05.2014)

Naturfagsenteret og regionkontaktene i Den naturlige skolesekken har behandlet alle skolesøknader til Den naturlige skolesekken for skoleåret 2014-15. Vi har lagt vekt på at tiltakene skal bidra til å øke elevenes bevissthet, forståelse og engasjement for bærekraftig utvikling.

Les mer

Alle søknader om midler for 2014/15 er nå under behandling (24.03.2014)

Søknader om midler for skoleåret 2014/15 er nå under behandling.

Les mer
Nyhetsarkiv