natursekken.no

Den naturlige skolesekken

Den naturlige skolesekken er en nasjonal skolesatsing fra utdanningsmyndighetene og miljømyndighetene som skal bidra til at barn og unge gjennom opplæringen får kunnskap og bevissthet om bærekraftig utvikling og klodens miljøutfordringer. Skoler som deltar i Den naturlige skolesekken får midler, veiledning og kompetanseheving for lærere for å utvikle og gjennomføre undervisning for bærekraftig utvikling.

Den naturlige skolesekken

Den naturlige skolesekken er en nasjonal skolesatsing fra utdanningsmyndighetene og miljømyndighetene, som skal bidra til bevissthet om bærekraftig utvikling og økt miljøengasjement hos elever og lærere i grunnopplæringen. Skoler som deltar i Den naturlige skolesekken får midler, veiledning og kompetanseheving for lærere for å utvikle og gjennomføre undervisning for bærekraftig utvikling.

Implementering av utdanning for bærekraftig utvikling i norske skoler

Skoler som deltar i Den naturlige skolesekken, får midler, veiledning og kompetanseheving for lærere for å utvikle og gjennomføre skoleprosjekter. Målet med disse skoleprosjektene er at barn og unge får bevissthet om bærekraftig utvikling og klodens miljøutfordringer og at de blir i stand til å forstå og utvikle løsninger på dagens og framtidas mange miljøproblemer. I denne studien har vi analysert lærerspørreskjema og refleksjonsnotat fra lærere etter deltakelse i Den naturlige skolesekken. Målet med studien er å undersøke hvordan deltakelse i Den naturlige skolesekken påvirket lærernes engasjement i og undervisning for bærekraftig utvikling.

Mål

Den naturlige skolesekken har som mål å bidra til at barn og unge gjennom opplæringen, får bevissthet om bærekraftig utvikling og klodens miljøutfordringer og kan bli i stand til å forstå og utvikle løsninger på dagens og framtidas mange miljøutfordringer.

Nøkkelfaktorer for utdanning for bærekraftig utvikling – et eksempel fra en norsk ungdomsskole

Skoler som deltar i Den naturlige skolesekken, får midler, veiledning og kompetanseheving for lærere for å utvikle og gjennomføre skoleprosjekter. Målet med disse skoleprosjektene er at barn og unge får bevissthet om bærekraftig utvikling og klodens miljøutfordringer. Ønsket er at de blir i stand til å forstå og utvikle løsninger på dagens og framtidas mange miljøproblemer. I denne studien har vi besøkt en norsk ungdomsskole som har deltatt i Den naturlige skolesekken i 3 år, for å studere hvordan de har lykkes med å integrere utdanning for bærekraftig utvikling i skolens undervisning. Målet med studien er å identifisere nøkkelfaktorer som er sentrale for at skoler skal lykkes med utdanning for bærekraftig utvikling som gir elevene handlekompetanse.

Organisering

Den naturlige skolesekken er et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Referansegruppe

Det er opprettet en referansegruppe med medlemmer fra ulike interessegrupper for DNS. Referansegruppa skal bidra til å utvikle Den naturlige skolesekken lokalt, regionalt og nasjonalt.

Regionkontakter

Naturfagsenteret har gjennom Den naturlige skolesekken opprettet regionkontakter ved flere høgskoler/universitet med lærerutdanning. Regionkontaktene bidrar med å styrke DNS regionalt med veiledning ut mot praksisfeltet. Regionkontaktene vil bidra til at skolens nærmiljø tas i bruk som læringsarena, og at skolen oppretter kontakt med lokale aktører som kan bidra til å ta i bruk virkelighetsnære læringsmiljøer. 

Regionkontakter reflekterer

Den naturlige skolesekken (DNS) drives av Naturfagsenteret i samarbeid med sju regionkontakter (høgskolelektor, førsteamanuensis eller professor) fra universitets- og høgskolesektoren. Regionkontaktene skal veilede lærere på 15–25 skoler i sin region med å utvikle undervisningsopplegg som skolene har fått midler til å planlegge og gjennomføre i løpet av skoleåret. De leder også to regionale samlinger for disse skolene. I tillegg er regionkontaktene med på å arrangere og gjennomføre en nasjonal, årlig konferanse for alle skolene som har fått midler i DNS. Regionkontaktene skal bidra til at utdanning for bærekraftig utvikling blir godt kjent blant disse skolene og blant egne lærerstudenter.

Teamet – sentrale personer

Trenger du å komme i kontakt med Den naturlige skolesekken? Her finner du både prosjektleder og regionkontakter.