natursekken.no

Den naturlige skolesekken

Den naturlige skolesekken deler hvert år ut midler til barne-, ungdoms-skoler og videregående skoler, Vg1. Midlene skal stimulere til prosjekter der skolen utarbeider undervisning som tar i bruk andre læringsarenaer, samarbeider med eksterne aktører og fremmer undervisning for bærekraftig utvikling. Tabeller over årlige tildelinger er vedlagt. 

Mål

Den naturlige skolesekken har som mål å bidra til at barn og unge gjennom opplæringen, får bevissthet om bærekraftig utvikling og klodens miljøutfordringer og kan bli i stand til å forstå og utvikle løsninger på dagens og framtidas mange miljøutfordringer.

Organisering

Den naturlige skolesekken er et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Referansegruppe

Det er opprettet en referansegruppe med medlemmer fra ulike interessegrupper for DNS. Referansegruppa skal bidra til å utvikle Den naturlige skolesekken lokalt, regionalt og nasjonalt.

Regionkontakter

Naturfagsenteret har gjennom Den naturlige skolesekken opprettet regionkontakter ved flere høgskoler/universitet med lærerutdanning. Regionkontaktene bidrar med å styrke DNS regionalt med veiledning ut mot praksisfeltet. Regionkontaktene vil bidra til at skolens nærmiljø tas i bruk som læringsarena, og at skolen oppretter kontakt med lokale aktører som kan bidra til å ta i bruk virkelighetsnære læringsmiljøer. 

Regionkontakter reflekterer

Den naturlige skolesekken (DNS) drives av Naturfagsenteret i samarbeid med sju regionkontakter (høgskolelektor, førsteamanuensis eller professor) fra universitets- og høgskolesektoren. Regionkontaktene skal veilede lærere på 15–25 skoler i sin region med å utvikle undervisningsopplegg som skolene har fått midler til å planlegge og gjennomføre i løpet av skoleåret. De leder også to regionale samlinger for disse skolene. I tillegg er regionkontaktene med på å arrangere og gjennomføre en nasjonal, årlig konferanse for alle skolene som har fått midler i DNS. Regionkontaktene skal bidra til at utdanning for bærekraftig utvikling blir godt kjent blant disse skolene og blant egne lærerstudenter.

Teamet – sentrale personer

Trenger du å komme i kontakt med Den naturlige skolesekken? Her finner du både prosjektleder og regionkontakter.